Από τη Κυριακή 13/09/2015 και κατά τις ώρες 08:00 έως τις 18:00 θα γίνουν εκτεταμένες αλλαγές στο σύστημα τροφοδοσίας των datacenter μας αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργία των διακιμιστών μας.
Συγκεκριμένα οι διακομστές δεν θα είναι προσπελάσιμοι κατά την διάρκεια των εργασιών αυτών.

Ζητάμε συγνώμη, αλλά είναι απαραίτητες εργασίας για τη μελλοντική ασφάλεια των διακομιστών

Ευχαριστούμε

Saturday, September 12, 2015

« Πίσω