Στα πλαίσια αναβάθμισης των διακομιστών μας με Cpanel είναι απαραίτητη η αλλαγή ΙΡ στους διακομιστές Cpanel, για το λόγο αυτό θα έχουμε ένα μικρό down time μετά τις 19:00 σήμερα,  μέχρι να ολοκληρωθεί το DNS propagation.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Monday, February 5, 2018

« Πίσω