Από σήμερα και μέχρι τις 15/11/2017 θα γίνουν προγραμματισμένες αναβαθμίσεις σε διακομιστές μας.
Πιθανές διακοπές λειτουργία σε μερικούς διακομιστές μπορεί να υπάρξουν, για αυτό ζητάμε συγνώμη αλλά είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία τους, ευχαριστούμε.
ΙΤ TEAM

Thursday, November 9, 2017

« Πίσω