Πακέτα χαμηλού κόστους, για προσωπικά blogs,  και ιδιώτες

LowCost A 9 Διαθέσιμα


 • Storage Space 500MB

 • Bandwidth 5GB

 • Domains 1

 • Sub-Domains 2

 • E-mail Accounts 3

 • FTP 1

 • MySQL 1

 • Backup Ναι

 • Antispam Ναι

 • Control Panel Cpanel ®

 • Apps Softaculus ®

 • Server USA

 • Στα πακέτα LowCost δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης, αλλάγής ή αύξησης πόρων.


LowCost B 5 Διαθέσιμα


 • Storage Space 500MB

 • Bandwidth 15GB

 • Domains 1

 • Sub-Domains 5

 • E-mail Accounts 3

 • FTP 1

 • MySQL 1

 • Backup Ναι

 • Antispam Ναι

 • Control Panel Cpanel ®

 • Apps Softaculus ®

 • Sub-Domains 5

 • Server USA

 • Στα πακέτα LowCost δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης, αλλάγής ή αύξησης πόρων.


LowCost C 3 Διαθέσιμα


 • Storage Space 1000MB

 • Bandwidth 45GB

 • Domains 1

 • Sub-Domains 10

 • E-mail Accounts 10

 • FTP 1

 • MySQL 1

 • Backup Ναι

 • Antispam Ναι

 • Control Panel Cpanel ®

 • Apps Softaculus ®

 • Server USA

 • Στα πακέτα LowCost δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης, αλλάγής ή αύξησης πόρων.