Κατάλληλα για eshop-b2b

Κατάλληλα για eshop-b2b

Eshop MaxHost


 • Storage Space 10GB

 • Bandwidth 100GB

 • Domains 5

 • E-mail Accounts 30

 • FTP 5

 • MySQL 5

 • Backup Ναι

 • Antispam Ναι

 • Control Panel Plesk®

 • Sub-Domains 15

 • Server EU